Oxelerate gör att man kan träna hårdare och återhämta sig snabbare än annars. En av de första som använde sig av hyperoxisk träning var Roger Bannister som med sig själv som försöksperson publicerade en av de första artiklarna om syrgasträning bara månaden innan han sprang sin berömda ”4 minute mile” (Bannister 1954).

Oxelerates metod bygger på att via en mask eller ett headset få en liten dos av extra syre under träning och återhämtning, i litteraturen kallas detta ofta hyperoxiskträning vilket inte skall sammanblandas med hypoxisk träning som är höghöjdsträning.

I en studie på 19 vältränade konditionsidrottare på Riksidrottsförbundets elit labb Bosön i samarbete med Karolinska institutet ökade prestationsförmågan i snitt 15 watt och atleterna uppnådde 3 slag/minut högre maxpuls med Oxelerate (Boberg 2012). Detta ligger helt i linje med tidigare forskning med VO2 max ökningar på 14% (Peltonen 2001) respektive 12,6% (Ekblom 1975). På maximalt arbete har uthålligheten i tidigare studier ökat med 45% på män (Linossiers 2000) och 59% på kvinnor (Harms 2001).

När det gäller återhämtning har bland annat professor HC Holmberg på vintersport centrum i Östersund visat att elitsimmare som genomförde intervallträning både fick högre max power och medel power i armtagen på simbänk när de andades hyperoxisk gas i intervall vilan. (Sperlich B et.al. 2011)

En annan aspekt på Oxelerate träning är att kroppen förbränner mer fett med Oxelerate, bland annat har Tom Manselin, Olof Södergård och Docent Filip Larsen på KI visat att vid cykling på 100 W så ökade fettförbränningen med 52% jämfört med vid vanlig luft andning (Manselin et.al 2017).

Kvar är då frågan vad detta innebär för prestationsförmågan utan Oxelerate på tex en tävling. Daniel Cardiale och Professor Björn Ekblom från GIH och Riksidrottsförbundets elit labb Bosön har i en nyligen utkommen artikel i Journal of Sport Science sammanfattat forskningsläget kring syrgasträning. De beräknar att effektstorleken på prestationsförmågan av syrgasträning vs vanlig träning är ca 1,0 som jämförelse kan nämnas att 0,2 innebär att effekten är liten 0,5 att det är medelstor effekt och att över 0,8 är det stor effekt. (Cardinale och Ekblom 2017). Liknande resultat finner Mallette et.al. i en meta-analys i Sports Medicine(Mallette etal 2018) se bild.

 

Fig3Matewsetal 2018

Författarna avslutar artikeln med att konkludera att vi fortfarande har en bit kvar för att lära oss hur man på bästa sätt tränar med syrgas ”To maximize physiological adaptations from training in hyperoxia, the optimal training exercise intensity, duration, and recovery interval still needs to be elucidated. Likewise, more research needs to be conducted in the area of recovery modalities, especially combining hyperoxia with other recovery modalities, such as contrast water therapy, or active recovery.” (Mallette et.al. 2018)

Om vi då fokuserar på några enskilda studier så tex. efter 6 veckors träning med två Oxelerate pass i veckan ökade 3 kvinnliga roddare sin VO2max med 3,7% och mjölksyretröskeln ökade 7 Watt. (Lindholm 2014)

I en 6 veckors dubbelblind studie på 12 cyklister också utförd på Bosön i samverkan med GIH ökade gruppen som tränade med Oxelerate sin uteffekt med 22 W i en 20 min allout test vilket var en signifikant ökning, däremot sågs ingen signifikantskillnad för luft gruppen. (Manselin och Södergård 2015)

I en studie på finska elitlöpare som tränade med eller utan hyperoxi 3 ggr per vecka i fyra veckor sågs en signifikant sänkning av 3000 m tiden – 3% jämfört med luft gruppen. (Hamalainen, Nummela, & Rusko, 2000).

I en höghöjdsstudie på juniorelit cyklister som tränade med hyperoxi eller luft 2 dagar per vecka i fyra veckor på 1840 möh. Såg en 4,5%ig förbättring i hyperoxigruppen och en 0,6%ig förbättring i luft gruppen på en 120 kJ time trial. (Morris, Kearney, & Burke, 2000)

Ökad explosivitet. I en studie där 19 collegestudenter tränade tre gånger i veckan i fem veckor med hyperoxi eller luft på 70% av maxpuls i 40 min. Båda grupperna hade en signifikant ökning av typ IIA muskelfibrer men den hyperoxiska gruppen bibehöll trotts konditionsträningen en större andel av sina explosiva typ IIB fibrer.  (Ploutz-Snyder et.al 1996)

Referenser

Bannister, R. G., & Cunningham, D. J. (1954). The effects on the respiration and performance during exercise of adding oxygen to the inspired air. The Journal of Physiology, 125(1), 118–137.

Boberg, O. ”The effect of intermittent oxygen supplementation during strenuous exercise in competitive athletes” Karolinska Institutet, 2012.

Peltonen JE1, Tikkanen HO, Ritola JJ, Ahotupa M, Rusko HK. Oxygen uptake response during maximal cycling in hyperoxia, normoxia and hypoxia. Aviat Space Environ Med. 2001 Oct;72(10):904-11.

Ekblom, B., Huot, R., Stein, E. M., & Thorstensson, A. T. (1975). Effect of changes in arterial oxygen content on circulation and physical performance. Journal of Applied Physiology: Respiratory, Environmental and Exercise Physiology, 39(1), 71–75.

Harms CA1, McClaran SR, Nickele GA, Pegelow DF, Nelson WB, Dempsey JA. Effect of exercise-induced arterial O2 desaturation on VO2max in women. Med Sci Sports Exerc. 2000 Jun;32(6):1101-8.

Linossier, M. T., Dormois, D., Arsac, L., Denis, C., Gay, J. P., Geyssant, A., & Lacour, J. R. (2000). Effect of hyperoxia on aerobic and anaerobic performances and muscle metabolism during maximal cycling exercise. Acta Physiologica Scandinavica, 168(3), 403–411.

Sperlich, B., Zinner, C., Krueger, M., Wegrzyk, J., Mester, J., & Holmberg, H. C. (2011). Ergogenic effect of hyperoxic recovery in elite swimmers performing high-intensity intervals. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 21(6)

Manselin TA1, Södergård O1, Larsen FJ1,2, Lindholm P3. Aerobic efficiency is associated with the improvement in maximal power output during acute hyperoxia. Physiol Rep. 2017 Jan;5(2).

Lindholm, P et al. ” Maximal belastning och maxpuls ökar med intermittent syrgastillsats; en studie på elitatleter med hög syreupptagningsförmåga” Idrottsmedicinskt vårmöte, Stockholm, 2014

Cardinale DA1,2, Ekblom B1. Hyperoxia for performance and training. J Sports Sci. 2017 Nov 8:1-8.

M M. Mallette, D G. Stewart, S S. Cheung  The Effects of Hyperoxia on Sea-Level Exercise Performance, Training, and Recovery: A Meta-Analysis Sports Medicine January 2018, Volume 48, Issue 1, pp 153–175|

Lindholm, P et al. SEX VECKORS HÖGINTENSIV INTERVALLTRÄNING MED MÅTTLIG HYPEROXI FÖRBÄTTRAR PRESTANDA OCH MAXIMAL SYREUPPTAGNINGSFÖRMÅGA HOS KVINNLIGA ELITRODDARE Idrottsmedicinskt vårmöte, Stockholm, 2014

Manselin T and Södergård O. Six weeks of high intensity interval training with hyperoxia or normoxia in trained cyclists – A polarized and periodized training approach. The Swedish school of sport and health sciences, 2015

Hamalainen, I. T., Nummela, A. T., & Rusko, H. K. (2000). Training in hyperoxia improves 3 000-m running performance in national level athletes. Med Sci Sports Exerc, 32, S47.

Morris, D. M., Kearney, J. T., & Burke, E. R. (2000). The effects of breathing supplemental oxygen during altitude training on cycling performance. Journal of Science and Medicine in Sport, 3(2), 165–175.

Ploutz-Snyder, L. L., Simoneau, J. A., Gilders, R. M., Staron, R. S., & Hagerman, F. C. (1996). Cardiorespiratory and metabolic adaptations to hyperoxic training. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 73(1–2), 38–48.