Pris och beställningsinformation

Vi hyr ut stationära system.

3500:- per månad att hyra i 3 månader

2500:- per månad att hyra i 6 månader

1500:- per månad att hyra i 12 månader

Vill man under hyrestiden förlänga sitt abonnemang räknas extra betalningen av som om beställningen hade gällt den längre tiden från början.

Ett system, som kan ses på bilden nedan, består av en syrgasgenerator som producerar syrgas ur rumsluften. En Oxelerator som är hjärnan i systemet och en mask eller ett headset för dosering. Oxeleratorn och syrgasgeneratorn behöver kopplas mot vanlig hushållsel.

Oxelerate tillhandahåller också en windows baserad mjukvara med pulsåterkoppling för att styra träningen mer optimalt med bland annat beräkning av Bannisters training impuls och relativ fettförbränning vilket ju ökar kraftigt vid Oxelerate träning, men det går naturligtvis bra att använda sitt vanliga träningsloggningssystem.

Beställningar skickas till
E-mail: Sales@oxelerate.com